Avtal & dokument

Här kan ni se vilka avtal och dokument som finns och vilka som ingår i våra olika abonnemangstjänster. Vi arbetar ständigt på att bygga ut vårt utbud och nya dokument lanseras löpande.

Avtal i Bolaget

DokumentSpråkGoProEntreprise
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieägaravtal - Grundare
Aktieöverlåtelseavtal
Årsstämmoprotokoll
Årsstämmoprotokoll - Årstämma på distans (per capsulam)
Bolagsordning
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)
Styrelseprotokoll - Styrelsemöte på distans (per capsulam)

Avtal i Kommersiella avtal

DokumentSpråkGoProEntreprise
Allmänna villkor - Produkter för privatpersoner
Allmänna villkor - Produkter för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för företag
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
Allmänna villkor - Tjänster för privatpersoner
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Löpande
IT-konsultavtal - Projekt
IT-konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Enkelt
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Löpande
Konsultavtal - Projekt
Konsultavtal - Projekt
Samarbetsavtal
Samarbetsavtal
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Generellt och Ensidigt
Sekretessavtal (ENG: NDA) - Generellt och Ömsesidigt
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Investerare
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Konsult
Sekretessavtal (Eng: "NDA") - Samarbeten

Avtal i HR & Anställda

DokumentSpråkGoProEntreprise
Ändring av anställningsavtal
Ändring av anställningsavtal
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Allmän visstidsanställning (Enkel version)
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Företagsledare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (Enkel version)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Tillsvidare (PocketLaws standardavtal)
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Verkställande direktör
Anställningsavtal - Vikariat
Anställningsavtal - Vikariat
Avsked - Besked om att anställningen upphör
Avsked - Underrättelse och varsel
Avsked - Underrättelse och varsel
Avslutsavtal
Avslutsavtal
Avtal om Korttidspermittering (för stöd pga. COVID-19)
Avtal - Praktikplats/Internship
Avtal - Praktikplats/Internship
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslutande av provanställning
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om avslut av provanställning i förtid
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om upphörande av tidsbegränsad anställning
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning företagsledare
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning - personliga skäl
Besked om uppsägning pga. arbetsbrist
Besked - Uppsägning pga. arbetsbrist
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (ej kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Arbetsbrist (kollektivavtal)
Förhandlingsframställan - Överlåtelse av verksamhet
Förhandlingsprotokoll - Ej kollektivavtal
Förhandlingsprotokoll - Tvist
Omplaceringserbjudande
Omplaceringserbjudande (bi-lingual)
Policy om distansarbete
Underrättelse om ändring av villkor
Uppsägning på grund av personliga skäl - Underrättelse/varsel
Uppsägning på grund av personliga skäl - Underrättelse/varsel
Varning om felaktigt beteende
Varning om felaktigt beteende (bi-lingual)
Varsel om tidsbegränsad anställnings upphörande

Avtal i Dataskydd & GDPR

DokumentSpråkGoProEntreprise
Compliance check
Cookie Policy
Cookie Policy
Information om samtycke
Integritetspolicy
Integritetspolicy
Personuppgiftsbiträdesavtal
Personuppgiftsbiträdesavtal

Prova gratis i 14 dagar

Marknadens mest prisvärda lösning. Prova helt utan bindningstid, avsluta när du vill.
Kom igång