Hoppa till innehåll

Kvalificerade personaloptioner

Från och med den 1 januari 2018 har svenska bolag möjlighet att erbjuda kvalificerade personaloptioner (eng. "Qualified Employment Stock Options") till sina anställda. Om bolaget uppfyller vissa villkor kan det på ett förmånligt sätt erbjuda sina anställda att på sikt bli aktieägare i bolaget till en billig peng utan att de blir beskattade för det. Beskattning sker istället först när aktierna säljs.

Vad är viktigt att tänka på? 

Kvalificerade personaloptioner ges ut genom att de anställda och bolaget ingår ett avtal om att de anställda vid en viss tidpunkt ska ha rätt att köpa aktier i bolaget till ett förutbestämt pris. Eftersom att reglerna kring kvalificerade personaloptioner är snåriga är det bra att bolaget vet vad som behöver finnas på plats innan optionerna ges ut. Det säkerställer att inget går snett och programmet blir underkänt av Skatteverket vilket resulterar i tråkiga skattekonsekvenser för både företaget och den anställda.

Ta enkelt fram ett optionsprogram

PocketLaw hjälper er att ta fram ett optionsprogram till era anställda - helt digitalt - genom 3 enkla steg.

Första steget är att ta reda på om ert bolag uppfyller de krav som ställs för att kunna erbjuda kvalificerade personaloptioner till era anställda och även att de anställda som ni vill erbjuda kvalificerade personaloptioner uppfyller rätt krav. Ni kan t.ex. inte erbjuda kvalificerade personaloptioner till styrelseledamöter eller konsulter.

Nästa steg är att se till att ni har skapat en bra grund för att optionerna senare ska kunna omvandlas till aktier. Detta görs bl.a. genom att bolagsstämman fattar ett beslut om optionsprogrammet. Genom att svara på ett antal frågor ser vi till att ert bolag får koll på alla nödvändiga förberedelser innan ni ger ut kvalificerade personaloptioner.

Till sist behöver ni ta fram avtal om kvalificerade personaloptioner som ska ingås med de anställda. Vi ger er vägledning så att ni enkelt och helt själva kan ta fram avtalen genom plattformen.

PocketLaw hjälper er att bygga bättre företag

Att ladda ner en mall är enkelt. Att veta vilken mall som skapar värde för just er är svårare. I PocketLaws plattform kan ni skapa ett skräddarsytt optionsprogram för era anställda genom att svara på frågor digitalt. Dessutom kan ni få smart vägledning så att ni hittar rätt, spara allt i ett smart filhanteringssystem och få personlig rådgivning - allt ni behöver för att driva er verksamhet framåt.

Säkra att ditt företag är rustat för framtiden med PocketLaw.

Juridik till marknadens bästa pris, tillgängligt 24/7 utan krångel.

Testa gratis